Wdrożenie wyników prac B+R

Wdrożenie wyników prac B+R w firmie ZPHU "AMIKUS" w zakresie innowacyjnej technologii produkcji zniczy.

 

Głównym celem i przedmiotem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji w zakresie produkcji zniczy i wkładów. Projekt dotyczy pokrewnej dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek (innowacja produktowa), wytwarzanych dzięki wdrożeniu nowoczesnej linii technologicznej (innowacja procesowa) oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych produktów. W wyniku wdrożenia prac B+R powstaną produkty o nowym składzie masy wykorzystywanej przy produkcji zniczy i wkładów i właściwościach przyjaznych środowisku. Projekt obejmuje realizację zadań, które są bezpośrednim efektem wdrażanych prac B+R. Planuje się zakup automatycznej linii do napełniania zniczy i wkładów, dzięki której możliwe będzie wytwarzanie nowych produktów, lakierni i automatycznej linii pakującej gotowe wyroby. Rozszerzenie oferty wiąże się z potrzebą budowy budynku magazynowego wysokiego składowania oraz jego niezbędne wyposażenie (regał magazynowy, wózek magazynowy, wózek widłowy, owijarka palet). W wyniku dywersyfikacji działalności oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych niezbędny jest zakup samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 5t. z windą załadunkową celem dystrybucji nowych i ulepszonych produktów oraz mobilnego systemu sprzedaży. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. otrzymanie wsparcia (dotacji) w zakresie inwestycji, wdrażania wyników prac B+R, wprowadzenia produktów nowych dla rynku oraz dla firmy. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu związane ze wzrostem zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej, wdrożenie wyników prac B+R oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowych i udoskonalonych produktów (wartość dodana projektu). Grupą docelową projektu są hurtownie, sieci sklepów, właściciele stoisk handlowych oraz sklepy detaliczne pochodzące z rynku krajowego. Wynikiem projektu będzie też internacjonalizacja działalności.

Wartość projektu: 2 745 976, 89 PLN Wkład EFRR: 1 922 183, 81 PLN

 

fundusze europejskie, lubelskie - smakuj życie, unia europejska

Renata Kozioł
Jabłoń ul. Sosnowa 30, 21 - 205 Jabłoń
tel. 083 356 0 333, fax. 083 356 0 525
tel. kom. 600 445 230
e-mail: amikus@vp.pl woj. lubelskie

Biuro Amikus

Biuro Amikus
Fundusze europejskie